خدمات برندینگ نگاراد - برندسازی - طراحی برند

BRANDING

بـرنـدیـنـگ

برندینگ مهم تـرین عامل موفقیت یا شکست هر بیزینسی می باشد، فرقی نمی کند که شـما یک شرکت یک نفره هـستید یا یک سـازمان هزار نفره، بیزینس شما همان برند شماست. پروسـه برندسازی نگاراد به شما کمک خواهد کرد تا داستان برندتان را بهتر به مخاطبین انقال دهید و در بازارهای پر رقابت امروز یک پله بالاتر از رقبا در ذهن مخاطبین قرار گیرید.

A BRAND IS A STORY THAT IS ALWYAS BEING TOLD ( Scott Bedbury )

فرآیند برند سازی نگاراد

Brand Discovery

شناخت برند

شروع فرآیند برندسازی ما با شناخت برند شما آغاز می شود ، جلساتی با مدیران مجموعه شـما خـواهیم داشـت تا به طـور کامل در جریان جزئیات سازمان یا شرکت شما قرار بگیریم. همچنین با استفاده از نظر سنجی ها و تحقیقات میدانی سلیقه و خواست های مخاطبین هدف شما را هـم در نـظـر خـواهیم گرفت. این اطلاعات به همراه آنالیز رقبا اطلاعات مورد نیاز برای فاز شناخت برند خواهد بود.

خدمات برندینگ نگاراد - شناخت برند
خدمات برندینگ نگاراد - استراتژی برند

Brand Strategy

استراتژی برند

هر کسب و کاری یک برند دارد و هر برندی نیازمند استراتژی خاص خودش می باشد. موفقیت کسب و کار شما وابـسته به ایـن مـی باشد که برند شما بتواند به خوبی با مخاطبین هدف اربتاط برقرار کند. شما نیاز به یک استراتژی مستحکم برای برندسازی خواهـید داشـت تا بتواند این ارتباط را به خوبی با مخاطبین بر قرار کرده و برند را به سمت جایگاه مطلوبش هـدایت کنید. تمامی اطلاعات در بخش شناخـت برند در پیـاده سـازی یک استـاتژی مـاندگار برای برند شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

Brand Architecture Design

طراحی معماری برند

طراحی معماری برند یکی از مهم ترین بخش های پروسه برند سازی نگاراد می باشد. در این بخش مشـخص می شـود که برند شما چگونه می بایست خود را به مخاطبین و بازار معرفی کند؟ ارزش افزوده ی برند شما چیست؟ چرا برند شما بهترین انتخاب برای مخاطبین هدف شما می باشد؟ ماموریت و چشم انداز برند شما چیست و به کدام جایگاه می خواهد دست یابد؟

خدمات برندینگ نگاراد - طراحی معماری برند
خدمات برندینگ نگاراد - هویت برند

Brand Identity

هویت برند

هنرمندان نگاراد دست به دست در کنارمتخصصین برندینگ نگاراد، نقش و نگار برند شما در عالم معنا پیاده خواهند نمود. هـویت یک برند فقط در لـوگوی آن خـلاصه نمی شود، تمامی تصاویر فونت ها نوع نگارش و صحبت با محاطبین شما هویت برند شما را تشکیل می دهد. هویت برند در راستای استراتژی وبر پای های مـعـمـاری بـرند طراحی خواهد شد و خروجی این بخش تحت عنوان برند بوک به شما ارائه خواهد گردید.

Brand Experience

تجربه برند

تمامی مراحل قبل لازمه های فـرآیند برندسازی سازمان شما می باشد، اما اگر این مرحله (تجربه برند) به درستی پـیاده سـازی نـشـود ،کل فرآیند انجام شده بی نتیجه خواهد بود. زیرا آنچه از حس برند شما در ذهن مخاطب نقش میبندد بسیار مهم است. اگر محصول یا خدمات شما در ایجـاد تجربه و حس ناب در مخاطبین و مشتریان بد عمل کند قطعا جایگاه برند شما در ذهن مخاطب نزول خواهد کرد، حتی اگر بهترین لوگو ، دیزاین و زیبایی را داشته باشید. در صـورتی که اگر فرآیند تجربه برند به درستی پیاده سازی شود و مشتریان شما واقعا تجربه خوبی از محصولات یا خدمات شما دریافت کنند، شرکت شما بدون شک میتواند تبدیل به یکی از برندهای محبوب دوران خودش بشود.

خدمات برندینگ نگاراد - تجربه برند
دیدن نمونه کارها