ریبوک

کمپانى بزرگ ریبوک یکى از جدید ترین محصولات خود را چند سال پیش به بازار عرضه کرد و آن هم چیزى نبود جز ساعت هاى ریبوک که اکثر مدل هاى آن به دلیل ویژگى هاى فیزیکى خاص شان، مناسب استفاده در حین انجام تمرینات ورزشى در باشگاه ها بود. در آغاز همکارى ما با نمایندگى رسمى ساعت هاى اورجینال ریبوک، مهم ترین چیزى که وجود داشت این بود که مردم ایران بدانند ساعت هاى برند ریبوک وارد ایران شده است. پس از بررسى شرایط شرکت نمایندگى این برند، به این نتیجه رسیدیم که تبلیغات و برندینگ ریبوک را در اینستاگرام شروع کنیم. در محتوا سازى باید به روح برند توجه ویژه داشته باشیم. ریبوک یک برند ورزشى ست و اکثر مخاطبین آن افرادى با روحیه و قدرت بدنى قوى هستند، پس این نکته در محتواسازى این برند مورد توجه ما قرار گرفت و تم کلى محتوا به این جهت سوق داده شد. مهم ترین نکته در اینستاگرام مارکتینگ هدف گیرى و جذب مخاطبینى هست که پتانسیل خرید از کالا را داشته باشند. با کمک سیستم هاى مدیریت شبکه هاى مجازى مخاطبین مورد نظر را هدفگیرى کردیم و به موازات این کار تبلیغات ریبوک را شروع کردیم. نتیجه ى پست گذارى و استورى هاى مرتب در صفحه ى ریبوک شناخته شدن ساعت هاى این برند در بازار و طبیعتا افزایش تقاضا و فروش ساعت هاى ریبوک در نمایندگى ها و در صفحه و اینستاگرام ریبوک شد.

مـدیریـت
شبکه های
اجـتماعـی

در اینستاگرام مارکتینگ ریبوک استراتژی اولیه برای محتوا سازی و مدیریت پیج تدوین شد. مهم ترین نکته در اینستاگرام مارکتینگ هدف گیرى و جذب مخاطبینى هست که پتانسیل خرید از کالا را داشته باشند. مخاطبین مورد نظر را هدفگیرى کردیم و به موازات این کار تبلیغات ریبوک را شروع کردیم که به شناخته شدن ساعت هاى این برند در بازار و طبیعتا افزایش تقاضا و فروش ساعت هاى ریبوک در نمایندگى ها و در صفحه ی اینستاگرام ریبوک انجامید.

اشتراک