کاریزان خودرو

شرکت کاریزان خودرو در راستای توسعه و گسترش حمل و نقل جاده ای از آبان سال ۱۳۸۴ فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید ماشین سنگین شروع کرد. شرکت کاریزان خودرو با تولید کامیون های سبک و نیمه سنگین به نام کاویان پا به عرصه تولید و توزیع ماشین سنگین وگسترش صنعت حمل و نقل جاده ای در ایران گذاشت. کاریزان خودرو براى پشتیبانى فروش و خدمات پس از فروش خود به یک سایت درخور و شکیل نیاز داشت. پس همین شد دلیل همکارى نگاراد و کاریزان خودرو. طراحى وب سایت کاریزان خودرو هم زمان با تدوین استراتژى سئو ى سایت گام به گام انجام شد. پس از نهایى شدن برنامه ى سئو، آماده سازى محتواى این سایت بر اساس کى ورد هاى پر جست و جو و پر طرفدار توسط تیم محتواى نگاراد انجام شد. محتواى قوى سایت کاریزان خودرو باعث شد تا این سایت از یک سئو ى قوى بهره مند گردد و با سرچ کاربران در اینترنت، به راحتى پیدا و شناخته گردد. هم چنین با راه اندازى این سایت و تکمیل آن، فرآیند فروش و خدمات پس از فروش کاریزان خودرو تسهیل شد.